Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 ianuarie 2014

21 ianuarie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 ianuarie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a înregistrat o creştere de 1 milion EUR ca urmare a cumpărării de monede de aur.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 1,9 miliarde EUR, până la 207 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 0,2 miliarde EUR, până la 354,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 6,8 miliarde EUR, până la 934,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 14,6 miliarde EUR, până la 72,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 0,1 miliarde EUR, până la 457 de miliarde EUR. Miercuri, 15 ianuarie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 112,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 94,7 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 179 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 10,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 7,1 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 2,6 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de săptămâna precedentă, când nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 36,5 miliarde EUR (faţă de 59,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 1,9 miliarde EUR, până la 234 de miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 17 ianuarie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 177,4 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 41,4 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 15,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 202,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 157 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 245 759 1 411
2.1 Creanţe asupra FMI 81 588 −59
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 164 171 1 470
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 625 125
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 986 −849
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 986 −849
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 672 560 −23 324
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 94 737 −17 721
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 577 707 −5 618
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 114 83
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 −69
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 73 130 1 018
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 588 743 −2 080
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 234 035 −1 895
7.2 Alte titluri 354 708 −185
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 287 0
9 Alte active 242 613 1 049
Total active 2 197 860 −22 649
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 934 942 −6 789
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 417 998 −23 261
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 202 449 122
2.2 Facilitatea de depozit 36 489 −23 264
2.3 Depozite pe termen fix 179 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 60 −119
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 999 −4 716
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 98 323 16 547
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 72 505 14 596
5.2 Alte angajamente 25 818 1 951
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 106 134 −4 351
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 700 −750
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 926 413
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 926 413
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 221 647 363
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 90 598 −105
Total pasive 2 197 860 −22 649