Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.1.2014

21.1.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.1.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla kultakolikko-ostojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,9 miljardilla eurolla 207 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 354,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 6,8 miljardilla eurolla 934,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,6 miljardilla eurolla 72,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 457 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.1.2014 erääntyi 112,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 94,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi myös 179 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 10,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 7,1 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 2,6 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 36,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 59,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 1,9 miljardilla eurolla 234 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa sekä velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 17.1.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 177,4 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 41,4 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 0,1 miljardilla eurolla 202,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 157 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 245 759 1 411
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 588 −59
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 164 171 1 470
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 625 125
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 986 −849
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 986 −849
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 672 560 −23 324
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 94 737 −17 721
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 577 707 −5 618
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 114 83
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −69
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 73 130 1 018
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 588 743 −2 080
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 234 035 −1 895
7.2 Muut arvopaperit 354 708 −185
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 287 0
9 Muut saamiset 242 613 1 049
Vastaavaa yhteensä 2 197 860 −22 649
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 934 942 −6 789
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 417 998 −23 261
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 202 449 122
2.2 Talletusmahdollisuus 36 489 −23 264
2.3 Määräaikaistalletukset 179 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 60 −119
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 999 −4 716
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 98 323 16 547
5.1 Julkisyhteisöt 72 505 14 596
5.2 Muut 25 818 1 951
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 106 134 −4 351
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 700 −750
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 926 413
8.1 Talletukset ja muut velat 5 926 413
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 221 647 363
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 90 598 −105
Vastattavaa yhteensä 2 197 860 −22 649