Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. január 17.

2014. január 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. január 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya egy aranyérme-vásárlás miatt 1 millió euróval emelkedett.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,9 milliárd euróval nőtt, 207 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem hajtott végre likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 354,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,8 milliárd euróval csökkent, 934,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,6 milliárd euróval 72,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 0,1 milliárd euróval 457 milliárd euróra emelkedett. 2014. január 15-én, szerdán lejárt egy 112,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 94,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 179 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

A hét folyamán lejárt egy 10,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 7,1 milliárd euro értékben, míg egy 2,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 36,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 59,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,9 milliárd euróval 234 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program, valamint az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. január 17-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 177,4 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 41,4 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 202,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 157 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 245 759 1 411
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 588 −59
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 164 171 1 470
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 625 125
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 986 −849
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 986 −849
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 672 560 −23 324
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 94 737 −17 721
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 577 707 −5 618
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 114 83
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −69
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 73 130 1 018
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 588 743 −2 080
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 234 035 −1 895
7.2 Egyéb értékpapírok 354 708 −185
8 Euróban denominált államadósság 28 287 0
9 Egyéb eszközök 242 613 1 049
Eszközök összesen 2 197 860 −22 649
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 934 942 −6 789
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 417 998 −23 261
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 202 449 122
2.2 Betéti rendelkezésre állás 36 489 −23 264
2.3 Lekötött betétek 179 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 60 −119
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 999 −4 716
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 98 323 16 547
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 72 505 14 596
5.2 Egyéb kötelezettségek 25 818 1 951
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 106 134 −4 351
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 700 −750
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 926 413
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 926 413
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 221 647 363
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 90 598 −105
Források összesen 2 197 860 −22 649