Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. jaanuar 2014

21. jaanuar 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

17. jaanuaril 2014 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht kuldmüntide ostu tulemusel 1 miljoni euro võrra.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,9 miljardi euro võrra 207 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi vahel sõlmitud ajutise vastastikuse valuutakokkuleppe (vahetustehingute liin) raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 354,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 6,8 miljardi euro võrra 934,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,6 miljardi euro võrra 72,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 0,1 miljardi euro võrra 457 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. jaanuaril 2014 möödus 112,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 94,7 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 179 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 10,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,1 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 2,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 36,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 59,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 1,9 miljardi euro võrra 234 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava ning väärtpaberituruprogrammi raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 17. jaanuaril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 177,4 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 41,4 miljardi ja 15,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,1 miljardi euro võrra 202,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 157 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 245 759 1 411
2.1 Nõuded RVFle 81 588 −59
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 164 171 1 470
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 625 125
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 986 −849
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 986 −849
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 672 560 −23 324
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 94 737 −17 721
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 577 707 −5 618
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 114 83
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −69
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 73 130 1 018
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 588 743 −2 080
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 234 035 −1 895
7.2 Muud väärtpaberid 354 708 −185
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 287 0
9 Muud varad 242 613 1 049
Varad kokku 2 197 860 −22 649
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 934 942 −6 789
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 417 998 −23 261
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 202 449 122
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 36 489 −23 264
2.3 Tähtajalised hoiused 179 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 60 −119
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 999 −4 716
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 98 323 16 547
5.1 Valitsussektor 72 505 14 596
5.2 Muud kohustused 25 818 1 951
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 106 134 −4 351
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 700 −750
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 926 413
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 926 413
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 221 647 363
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 90 598 −105
Kohustused kokku 2 197 860 −22 649