Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. lapkričio 2 d.

2012 m. lapkričio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. lapkričio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 229,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. lapkričio 1 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,6 mlrd. JAV dolerių 3,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 311,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,1 mlrd. eurų – iki 893,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 96,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 659,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. spalio 31 d., baigėsi 77,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 83,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 209,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Taip pat trečiadienį, 2012 m. spalio 31 d. baigėsi 16,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 6,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 261,4 mlrd. eurų (palyginti su 267 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 278,3 mlrd. eurų pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. lapkričio 2 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 53,3 mlrd. eurų ir 16,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 515,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 108 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 258 358 −1 754
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 261 −5
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 168 097 −1 748
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 37 275 −1 014
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 560 −708
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 560 −708
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 131 744 −3 404
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 83 730 6 437
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 047 496 −10 038
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 514 198
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 232 223 1 479
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 590 204 −1 530
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 278 268 −742
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 311 936 −787
8 Valdžios skola eurais 30 010 0
9 Kitas turtas 265 211 1 079
Visas turtas 3 040 693 −5 850
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 893 220 5 117
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 987 986 −5 456
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 515 396 128
2.2 Indėlių galimybė 261 368 −5 599
2.3 Terminuotieji indėliai 209 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 723 15
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 064 −384
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 151 782 578
5.1 Valdžiai 96 644 4 041
5.2 Kiti įsipareigojimai 55 138 −3 463
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 164 878 −4 015
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 122 −2 291
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 523 −359
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 523 −359
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 232 499 960
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 551 0
Visi įsipareigojimai 3 040 693 −5 850

Kontaktai žiniasklaidai