Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. november 2012

6. november 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

2. novembril 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 229,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
1. november 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,6 miljardit USA dollarit 3,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 311,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 5,1 miljardi euro võrra 893,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 4 miljardi euro võrra 96,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2,2 miljardi euro võrra 659,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 31. oktoobril 2012 möödus 77,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 83,7 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 209,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Kolmapäeval, 31. oktoobril 2012 möödus ka 16,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 6,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 261,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 267 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 278,3 miljardi euroni, tingituna väärtpaberite lunastamisest väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 2. novembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 53,3 miljardi ja 16,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,1 miljardi euro võrra 515,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 108 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 258 358 −1 754
2.1 Nõuded RVFle 90 261 −5
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 168 097 −1 748
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 37 275 −1 014
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 560 −708
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 560 −708
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 131 744 −3 404
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 83 730 6 437
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 047 496 −10 038
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 514 198
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 4 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 232 223 1 479
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 590 204 −1 530
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 278 268 −742
7.2 Muud väärtpaberid 311 936 −787
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 010 0
9 Muud varad 265 211 1 079
Varad kokku 3 040 693 −5 850
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 893 220 5 117
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 987 986 −5 456
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 515 396 128
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 261 368 −5 599
2.3 Tähtajalised hoiused 209 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 723 15
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 064 −384
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 151 782 578
5.1 Valitsussektor 96 644 4 041
5.2 Muud kohustused 55 138 −3 463
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 164 878 −4 015
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 122 −2 291
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 523 −359
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 523 −359
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 232 499 960
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 551 0
Kohustused kokku 3 040 693 −5 850

Kontaktandmed