Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 Noiembrie 2012

6 noiembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 2 noiembrie 2012, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 229,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
1 noiembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,6 miliarde USD 3,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 0,8 miliarde EUR, până la 311,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 5,1 miliarde EUR, până la 893,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 4 miliarde EUR, până la 96,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 2,2 miliarde EUR, până la 659,2 miliarde EUR. Miercuri, 31 octombrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 77,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 83,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 209,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. Tot miercuri, 31 octombrie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 16,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 6,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,5 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 261,4 miliarde EUR (faţă de 267 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 278,3 miliarde EUR. Această scădere s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 2 noiembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 53,3 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 515,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 108 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 258 358 −1 754
2.1 Creanţe asupra FMI 90 261 −5
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 168 097 −1 748
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 37 275 −1 014
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 560 −708
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 560 −708
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 131 744 −3 404
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 83 730 6 437
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 047 496 −10 038
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 514 198
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 4 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 232 223 1 479
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 590 204 −1 530
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 278 268 −742
7.2 Alte titluri 311 936 −787
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 010 0
9 Alte active 265 211 1 079
Total active 3 040 693 −5 850
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 893 220 5 117
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 987 986 −5 456
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 515 396 128
2.2 Facilitatea de depozit 261 368 −5 599
2.3 Depozite pe termen fix 209 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 723 15
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 064 −384
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 151 782 578
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 96 644 4 041
5.2 Alte angajamente 55 138 −3 463
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 164 878 −4 015
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 122 −2 291
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 523 −359
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 523 −359
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 232 499 960
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 551 0
Total pasive 3 040 693 −5 850

Contacte media