Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.11.12

6.11.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.11.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 229,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
1.11.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,8 miljardilla eurolla 311,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,1 miljardilla eurolla 893,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4 miljardilla eurolla 96,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 659,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 31.10.2012 erääntyi 77,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 83,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 209,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Niin ikään keskiviikkona 31.10.2012 erääntyi 16,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 6,2 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 261,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 267 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä supistui 0,7 miljardilla eurolla 278,3 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 2.11.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,5 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 53,3 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 16,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 0,1 miljardilla eurolla 515,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 108 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 258 358 −1 754
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 261 −5
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 168 097 −1 748
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 37 275 −1 014
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 560 −708
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 560 −708
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 131 744 −3 404
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 83 730 6 437
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 047 496 −10 038
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 514 198
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 4 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 232 223 1 479
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 590 204 −1 530
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 278 268 −742
7.2 Muut arvopaperit 311 936 −787
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 010 0
9 Muut saamiset 265 211 1 079
Vastaavaa yhteensä 3 040 693 −5 850
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 893 220 5 117
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 987 986 −5 456
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 515 396 128
2.2 Talletusmahdollisuus 261 368 −5 599
2.3 Määräaikaistalletukset 209 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 723 15
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 064 −384
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 151 782 578
5.1 Julkisyhteisöt 96 644 4 041
5.2 Muut 55 138 −3 463
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 164 878 −4 015
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 122 −2 291
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 523 −359
8.1 Talletukset ja muut velat 5 523 −359
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 232 499 960
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 551 0
Vastattavaa yhteensä 3 040 693 −5 850

Yhteyshenkilöt