Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. november 2.

2012. november 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. november 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 229,7 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. november 1. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,6 milliárd USD 3,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 311,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,1 milliárd euróval, 893,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4 milliárd euróval 96,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2,2 milliárd euróval 659,2 milliárd euróra emelkedett. 2012. október 31-én, szerdán lejárt egy 77,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 83,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 209,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2012. október 31-én, szerdán emellett lejárt egy 16,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 6,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,5 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 261,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 267 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,7 milliárd euróval 278,3 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2012. november 2-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 53,3 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 515,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 108 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 258 358 −1 754
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 261 −5
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 168 097 −1 748
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 37 275 −1 014
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 560 −708
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 560 −708
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 131 744 −3 404
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 83 730 6 437
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 047 496 −10 038
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 514 198
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 4 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 232 223 1 479
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 590 204 −1 530
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 278 268 −742
7.2 Egyéb értékpapírok 311 936 −787
8 Euróban denominált államadósság 30 010 0
9 Egyéb eszközök 265 211 1 079
Eszközök összesen 3 040 693 −5 850
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 893 220 5 117
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 987 986 −5 456
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 515 396 128
2.2 Betéti rendelkezésre állás 261 368 −5 599
2.3 Lekötött betétek 209 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 723 15
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 064 −384
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 151 782 578
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 96 644 4 041
5.2 Egyéb kötelezettségek 55 138 −3 463
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 164 878 −4 015
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 122 −2 291
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 523 −359
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 523 −359
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 232 499 960
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 551 0
Források összesen 3 040 693 −5 850

Médiakapcsolatok