Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. spalio 5 d.

2012 m. spalio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. spalio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 186 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 229,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. spalio 4 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,6 mlrd. JAV dolerių 2 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 316,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 894,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 105,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,9 mlrd. eurų – iki 655,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. spalio 3 d., baigėsi 117,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 102,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 209 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 296,5 mlrd. eurų (palyginti su 315,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 280 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. spalio 5 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 209,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 54,2 mlrd. eurų ir 16,3 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 521,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 106 −186
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 257 825 1 412
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 091 22
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 167 734 1 390
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 713 −144
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 201 689
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 201 689
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 162 312 −15 872
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 102 886 −14 496
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 058 750 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 669 −1 378
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 211 168 −1 484
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 596 870 −785
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 008 −199
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 316 862 −586
8 Valdžios skola eurais 30 010 0
9 Kitas turtas 268 384 −3 473
Visas turtas 3 062 589 −19 843
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 894 360 1 864
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 028 244 −24 285
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 521 337 −4 493
2.2 Indėlių galimybė 296 464 −19 289
2.3 Terminuotieji indėliai 209 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 443 −502
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 122 897
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 128 650 9 211
5.1 Valdžiai 105 891 6 934
5.2 Kiti įsipareigojimai 22 759 2 277
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 164 572 −7 095
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 761 563
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 114 489
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 114 489
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 234 149 −1 486
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 551 0
Visi įsipareigojimai 3 062 589 −19 843

Kontaktai žiniasklaidai