Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.10.2012

9.10.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.10.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 186 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 229,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
4.10.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 316,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,9 miljardilla eurolla 894,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 6,9 miljardilla eurolla 105,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 3,9 miljardilla eurolla 655,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.10.2012 erääntyi 117,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 102,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 209 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 296,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 315,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 280 miljardiin euroon alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen vuoksi. Perjantaina 5.10.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 209,5 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 54,2 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 16,3 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 4,5 miljardilla eurolla 521,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 106 −186
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 257 825 1 412
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 091 22
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 167 734 1 390
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 713 −144
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 201 689
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 201 689
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 162 312 −15 872
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 102 886 −14 496
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 058 750 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 669 −1 378
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 7 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 211 168 −1 484
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 596 870 −785
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 008 −199
7.2 Muut arvopaperit 316 862 −586
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 010 0
9 Muut saamiset 268 384 −3 473
Vastaavaa yhteensä 3 062 589 −19 843
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 894 360 1 864
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 028 244 −24 285
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 521 337 −4 493
2.2 Talletusmahdollisuus 296 464 −19 289
2.3 Määräaikaistalletukset 209 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 443 −502
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 122 897
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 128 650 9 211
5.1 Julkisyhteisöt 105 891 6 934
5.2 Muut 22 759 2 277
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 164 572 −7 095
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 761 563
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 114 489
8.1 Talletukset ja muut velat 7 114 489
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 234 149 −1 486
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 551 0
Vastattavaa yhteensä 3 062 589 −19 843