Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 octombrie 2012

9 octombrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 octombrie 2012, scăderea de 186 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 229,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
4 octombrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1,6 miliarde USD 2 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 316,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 1,9 miliarde EUR, până la 894,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 6,9 miliarde EUR, până la 105,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 3,9 miliarde EUR, până la 655,4 miliarde EUR. Miercuri, 3 octombrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 117,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 102,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 209 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (faţă de 2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 296,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 315,8 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o reducere de 0,2 miliarde EUR, până la 280 de miliarde EUR. Această scădere s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 5 octombrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 209,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 54,2 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,3 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 4,5 miliarde EUR, până la 521,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 106 −186
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 257 825 1 412
2.1 Creanţe asupra FMI 90 091 22
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 167 734 1 390
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 713 −144
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 201 689
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 201 689
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 162 312 −15 872
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 102 886 −14 496
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 058 750 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 669 −1 378
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 7 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 211 168 −1 484
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 596 870 −785
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 008 −199
7.2 Alte titluri 316 862 −586
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 010 0
9 Alte active 268 384 −3 473
Total active 3 062 589 −19 843
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 894 360 1 864
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 028 244 −24 285
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 521 337 −4 493
2.2 Facilitatea de depozit 296 464 −19 289
2.3 Depozite pe termen fix 209 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 443 −502
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 122 897
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 128 650 9 211
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 105 891 6 934
5.2 Alte angajamente 22 759 2 277
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 164 572 −7 095
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 761 563
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 114 489
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 114 489
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 234 149 −1 486
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 551 0
Total pasive 3 062 589 −19 843

Contacte media