Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. október 5.

2012. október 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. október 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 186 millió euróval csökkentek az eurorendszer egyik központi bankjának aranyeladása miatt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,2 milliárd euróval 229,4 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. október 4. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,6 milliárd USD 2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 316,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,9 milliárd euróval 894,4 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,9 milliárd euróval 105,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 3,9 milliárd euróval 655,4 milliárd euróra emelkedett. 2012. október 3-án, szerdán lejárt egy 117,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 102,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 209 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,7 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 296,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 315,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 280 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2012. október 5-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 209,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 54,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,3 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,5 milliárd euróval csökkent 521,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 106 −186
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 257 825 1 412
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 091 22
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 167 734 1 390
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 713 −144
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 201 689
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 201 689
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 162 312 −15 872
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 102 886 −14 496
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 058 750 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 669 −1 378
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 7 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 211 168 −1 484
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 596 870 −785
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 008 −199
7.2 Egyéb értékpapírok 316 862 −586
8 Euróban denominált államadósság 30 010 0
9 Egyéb eszközök 268 384 −3 473
Eszközök összesen 3 062 589 −19 843
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 894 360 1 864
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 028 244 −24 285
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 521 337 −4 493
2.2 Betéti rendelkezésre állás 296 464 −19 289
2.3 Lekötött betétek 209 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 443 −502
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 122 897
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 128 650 9 211
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 105 891 6 934
5.2 Egyéb kötelezettségek 22 759 2 277
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 164 572 −7 095
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 761 563
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 114 489
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 114 489
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 234 149 −1 486
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 551 0
Források összesen 3 062 589 −19 843

Médiakapcsolatok