Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. vasario 3 d.

2012 m. vasario 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. vasario 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 277,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. vasario 2 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 7,9 mlrd. JAV dolerių 3,7 mlrd. JAV dolerių
2012 m. vasario 2 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris - 9,4 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 340,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 871,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 42,3 mlrd. eurų – iki 83,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 36,7 mlrd. eurų – iki 63,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. vasario 1 d., baigėsi 130,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 115,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 219 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 219 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,8 mlrd. eurų (palyginti su 2,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 511,4 mlrd. eurų (palyginti su 488,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 282,5 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui, taip atsveriant įvykdytus pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir bei antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. vasario 3 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 219,2 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 57,8 mlrd. eurų ir 5,6 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5 mlrd. eurų – iki 83,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 446 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 246 012 1 041
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 710 38
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 302 1 004
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 100 434 3 762
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 24 180 −828
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 24 180 −828
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 794 978 −14 269
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 115 579 −14 738
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 676 505 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 799 433
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 94 35
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 73 319 1 027
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 623 229 −1 620
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 282 541 −38
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 340 688 −1 582
8 Valdžios skola eurais 31 176 −2 750
9 Kitas turtas 345 352 −6 812
Visas turtas 2 662 126 −20 450
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 871 508 2 341
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 815 235 17 367
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 83 915 −5 024
2.2 Indėlių galimybė 511 438 22 554
2.3 Terminuotieji indėliai 219 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 882 −163
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 017 341
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 93 804 −42 310
5.1 Valdžiai 83 605 −42 317
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 200 7
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 122 474 3 918
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 541 696
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 584 61
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 584 61
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 116 −3 183
11 Perkainojimo sąskaitos 394 028 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 877 318
Visi įsipareigojimai 2 662 126 −20 450

Kontaktai žiniasklaidai