Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. február 3.

2012. február 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. február 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 4 milliárd euróval 277,4 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. február 2. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 7,9 milliárd USD 3,7 milliárd USD
2012. február 2. 84 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 9,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,6 milliárd euróval 340,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,3 milliárd euróval, 871,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 42,3 milliárd euróval 83,6 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 36,7 milliárd euróval csökkent, 63,7 milliárd euróra. 2012. február 1-jén, szerdán lejárt egy 130,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 115,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 219 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 219 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 2,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 511,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 488,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) gyakorlatilag nem változott, értéke 282,5 milliárd euro volt. Ennek hátterében az állt, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapírok visszaváltása áll, ami ellensúlyozta az értékpapír-piaci program és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében teljesített vásárlásokat. Így a 2012. február 3-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 219,2 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 57,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 5,6 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5 milliárd euróval 83,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 446 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 246 012 1 041
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 710 38
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 302 1 004
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 100 434 3 762
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 24 180 −828
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 24 180 −828
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 794 978 −14 269
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 115 579 −14 738
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 676 505 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 799 433
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 94 35
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 73 319 1 027
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 623 229 −1 620
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 282 541 −38
7.2 Egyéb értékpapírok 340 688 −1 582
8 Euróban denominált államadósság 31 176 −2 750
9 Egyéb eszközök 345 352 −6 812
Eszközök összesen 2 662 126 −20 450
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 871 508 2 341
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 815 235 17 367
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 83 915 −5 024
2.2 Betéti rendelkezésre állás 511 438 22 554
2.3 Lekötött betétek 219 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 882 −163
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 017 341
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 93 804 −42 310
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 83 605 −42 317
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 200 7
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 122 474 3 918
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 541 696
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 584 61
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 584 61
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 116 −3 183
11 Átértékelési számlák 394 028 0
12 Saját tőke 81 877 318
Források összesen 2 662 126 −20 450

Médiakapcsolatok