Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.2.2012

7.2.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.2.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 4 miljardilla eurolla 277,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
2.2.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 7,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria
2.2.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) - 9,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,6 miljardilla eurolla 340,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 871,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 42,3 miljardilla eurolla 83,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 36,7 miljardilla eurolla 63,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.2.2012 erääntyi 130,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 115,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 219 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 219 miljardin euron arvosta uusia talletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 511,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 488,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli 282,5 miljardia euroa eli pysyi käytännössä ennallaan alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen sekä velkapaperiohjelmassa ja uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen yhteisvaikutuksesta. Perjantaina 3.2.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 219,2 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 57,8 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 5,6 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 5 miljardilla eurolla 83,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 446 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 246 012 1 041
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 710 38
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 302 1 004
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 100 434 3 762
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 24 180 −828
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 24 180 −828
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 794 978 −14 269
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 115 579 −14 738
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 676 505 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 799 433
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 94 35
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 73 319 1 027
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 623 229 −1 620
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 282 541 −38
7.2 Muut arvopaperit 340 688 −1 582
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 176 −2 750
9 Muut saamiset 345 352 −6 812
Vastaavaa yhteensä 2 662 126 −20 450
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 871 508 2 341
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 815 235 17 367
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 83 915 −5 024
2.2 Talletusmahdollisuus 511 438 22 554
2.3 Määräaikaistalletukset 219 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 882 −163
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 017 341
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 93 804 −42 310
5.1 Julkisyhteisöt 83 605 −42 317
5.2 Muut 10 200 7
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 122 474 3 918
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 541 696
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 584 61
8.1 Talletukset ja muut velat 9 584 61
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 212 116 −3 183
11 Arvonmuutostilit 394 028 0
12 Pääoma ja rahastot 81 877 318
Vastattavaa yhteensä 2 662 126 −20 450

Yhteyshenkilöt