Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 februarie 2012

7 februarie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 3 februarie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 4 miliarde EUR, până la 277,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
2 februarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 7,9 miliarde USD 3,7 miliarde USD
2 februarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile - 9,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,6 miliarde EUR, până la 340,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 2,3 miliarde EUR, până la 871,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 42,3 miliarde EUR, până la 83,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 36,7 miliarde EUR, până la 63,7 miliarde EUR. Miercuri, 1 februarie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 130,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 115,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 219 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi în valoare de 219 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 2,8 miliarde EUR (faţă de 2,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 511,4 miliarde EUR (faţă de 488,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas practic nemodificate la 282,5 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, care a compensat cumpărările decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 3 februarie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 219,2 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 57,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 5,6 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 5 miliarde EUR, până la 83,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 446 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 246 012 1 041
2.1 Creanţe asupra FMI 85 710 38
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 302 1 004
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 100 434 3 762
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 24 180 −828
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 24 180 −828
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 794 978 −14 269
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 115 579 −14 738
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 676 505 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 799 433
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 94 35
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 73 319 1 027
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 623 229 −1 620
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 282 541 −38
7.2 Alte titluri 340 688 −1 582
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 176 −2 750
9 Alte active 345 352 −6 812
Total active 2 662 126 −20 450
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 871 508 2 341
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 815 235 17 367
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 83 915 −5 024
2.2 Facilitatea de depozit 511 438 22 554
2.3 Depozite pe termen fix 219 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 882 −163
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 017 341
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 93 804 −42 310
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 83 605 −42 317
5.2 Alte angajamente 10 200 7
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 122 474 3 918
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 541 696
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 584 61
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 584 61
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 212 116 −3 183
11 Conturi de reevaluare 394 028 0
12 Capital şi rezerve 81 877 318
Total pasive 2 662 126 −20 450

Contacte media