Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. birželio 5 d.

2009 m. birželio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. birželio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 18 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 237 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. birželio 3 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 36,1 mlrd. CHF 36 mlrd. CHF
2009 m. birželio 4 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 52,7 mlrd. USD 63,4 mlrd. USD
2009 m. birželio 4 d. 28 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 17,9 mlrd. USD 1,9 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 298,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 763,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,5 mlrd. eurų – iki 136,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 53,5 mlrd. eurų – iki 604 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. birželio 3 d., baigėsi 276,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 227,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,7 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 28,8 mlrd. eurų (palyginti su 23 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 41 mlrd. eurų – iki 206,9 mlrd. eurų.

Kiti klausimai

Pažymėtina, kad keli 2009 m. gegužės 29 d. Eurosistemos konsoliduotos finansinės ataskaitos (skelbta 2009 m. birželio 2 d.) straipsniai buvo patikslinti gavus balanso duomenų pataisą iš vieno Eurosistemos centrinio banko, tačiau pakeitimai buvo neesminiai.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 240 766 −18
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 156 586 −1 465
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 16 997 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 589 −1 465
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 99 574 −3 438
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 757 677
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 757 677
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 632 881 −47 701
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 227 576 −49 238
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 403 555 6
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 739 1 541
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 −10
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 081 −1 861
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 298 168 1 558
8 Valdžios skola eurais 36 788 0
9 Kitas turtas 240 238 441
Visas turtas 1 747 838 −51 806
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 763 494 2 071
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 235 788 −35 190
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 206 936 −40 989
2.2 Indėlių galimybė 28 841 5 819
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 −20
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 235 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 145 038 −14 254
5.1 Valdžiai 136 714 −14 483
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 324 229
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 152 191 −4 261
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 140 3 292
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 461 −2 793
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 461 −2 793
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 156 008 −681
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 981 9
Visi įsipareigojimai 1 747 838 −51 806

Kontaktai žiniasklaidai