Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.6.2009

9.6.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.6.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 18 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 5,4 miljardilla eurolla 237 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
3.6.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 36,1 miljardia Sveitsin frangia 36 miljardia Sveitsin frangia
4.6.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 52,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 63,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria
4.6.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (28 päivää) 17,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,6 miljardilla eurolla 298,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,1 miljardilla eurolla 763,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 14,5 miljardilla eurolla 136,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 53,5 miljardilla eurolla 604 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.6.2009 erääntyi 276,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 227,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 28,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 23 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 41 miljardilla eurolla 206,9 miljardiin euroon.

Muutoksia

Joihinkin eurojärjestelmän konsolidoidun viikkotaseen 29.5.2009 (julkaistu 2.6.2009) eriin on tehty muutoksia erään eurojärjestelmän keskuspankin toimitettua muutetun taseen. Muutokset olivat vähäpätöisiä.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 240 766 −18
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 156 586 −1 465
2.1 Saamiset IMF:ltä 16 997 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 589 −1 465
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 99 574 −3 438
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 757 677
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 757 677
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 632 881 −47 701
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 227 576 −49 238
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 403 555 6
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 739 1 541
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 11 −10
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 081 −1 861
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 298 168 1 558
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 788 0
9 Muut saamiset 240 238 441
Vastaavaa yhteensä 1 747 838 −51 806
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 763 494 2 071
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 235 788 −35 190
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 206 936 −40 989
2.2 Talletusmahdollisuus 28 841 5 819
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 11 −20
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 235 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 145 038 −14 254
5.1 Julkisyhteisöt 136 714 −14 483
5.2 Muut 8 324 229
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 152 191 −4 261
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 140 3 292
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 461 −2 793
8.1 Talletukset ja muut velat 8 461 −2 793
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 156 008 −681
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 981 9
Vastattavaa yhteensä 1 747 838 −51 806

Yhteyshenkilöt