Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. június 5.

2009. június 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. június 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 18 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végzett aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 5,4 milliárd euróval csökkent, 237 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. június 3. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 36,1 milliárd CHF 36 milliárd CHF
2009. június 4. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 52,7 milliárd USD 63,4 milliárd USD
2009. június 4. 28 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 17,9 milliárd USD 1,9 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,6 milliárd euróval 298,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,1 milliárd euróval nőtt, 763,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,5 milliárd euróval csökkent, 136,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 53,5 milliárd euróval csökkent, 604 milliárd euróra. 2009. június 3-án, szerdán lejárt egy 276,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 227,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 28,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 23 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 41 milliárd euróval 206,9 milliárd euróra csökkent.

Egyéb kérdések

Meg kell említeni, hogy az eurorendszer 2009. május 29-i állapotot tükröző (2009. június 2-án közzétett) heti összevont pénzügyi kimutatásának néhány tétele aktualizálásra került, ami az eurorendszer egyik központi bankjának mérlegmódosítását tükrözi. A változások elhanyagolható mértékűek.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 240 766 −18
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 156 586 −1 465
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 997 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 589 −1 465
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 99 574 −3 438
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 757 677
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 757 677
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 632 881 −47 701
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 227 576 −49 238
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 403 555 6
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 739 1 541
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 11 −10
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 081 −1 861
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 298 168 1 558
8 Euróban denominált államadósság 36 788 0
9 Egyéb eszközök 240 238 441
Eszközök összesen 1 747 838 −51 806
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 763 494 2 071
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 235 788 −35 190
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 206 936 −40 989
2.2 Betéti rendelkezésre állás 28 841 5 819
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 11 −20
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 235 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 145 038 −14 254
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 136 714 −14 483
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 324 229
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 152 191 −4 261
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 140 3 292
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 461 −2 793
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 461 −2 793
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 156 008 −681
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 981 9
Források összesen 1 747 838 −51 806

Médiakapcsolatok