Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 iunie 2009

9 iunie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 iunie 2009, scăderea de 18 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 5,4 miliarde EUR, până la 237 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
3 iunie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 36,1 miliarde CHF 36 de miliarde CHF
4 iunie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 52,7 miliarde USD 63,4 miliarde USD
4 iunie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 28 de zile 17,9 miliarde USD 1,9 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au sporit cu 1,6 miliarde EUR, până la 298,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 2,1 miliarde EUR, până la 763,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 14,5 miliarde EUR, până la 136,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 53,5 miliarde EUR, până la 604 miliarde EUR. Miercuri, 3 iunie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 276,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 227,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,7 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 28,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 23 de miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 41 de miliarde EUR, până la 206,9 miliarde EUR.

Diverse

Trebuie menţionat faptul că unele poziţii din situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului din data de 29 mai 2009 (publicată la 2 iunie 2009) au fost actualizate, ca urmare a primirii unui bilanţ revizuit de la o bancă centrală din Eurosistem, deşi modificările au fost nesemnificative.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 240 766 −18
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 156 586 −1 465
2.1 Creanţe asupra FMI 16 997 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 139 589 −1 465
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 99 574 −3 438
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 757 677
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 757 677
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 632 881 −47 701
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 227 576 −49 238
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 403 555 6
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 739 1 541
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 11 −10
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 081 −1 861
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 298 168 1 558
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 788 0
9 Alte active 240 238 441
Total active 1 747 838 −51 806
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 763 494 2 071
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 235 788 −35 190
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 206 936 −40 989
2.2 Facilitatea de depozit 28 841 5 819
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 11 −20
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 235 0
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 145 038 −14 254
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 136 714 −14 483
5.2 Alte angajamente 8 324 229
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 152 191 −4 261
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 140 3 292
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 461 −2 793
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 461 −2 793
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 156 008 −681
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 981 9
Total pasive 1 747 838 −51 806

Contacte media