European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. balandžio 17 d.

2009 m. balandžio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. balandžio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 6 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 277,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. balandžio 15 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 36,3 mlrd. CHF 36 mlrd. CHF
2009 m. balandžio 16 d. 7 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 77,5 mlrd. USD 73,8 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 292,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,5 mlrd. eurų – iki 756,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 141,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,3 mlrd. eurų – iki 659,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. balandžio 15 d., baigėsi 237,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 249,4 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. balandžio 16 d., baigėsi 9,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 13,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 1,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 21,9 mlrd. eurų (palyginti su 21,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24,1 mlrd. eurų – iki 256,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 241 663 −6
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 157 016 −1 034
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 14 355 −5
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 661 −1 030
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 139 379 −2 751
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 401 1 504
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 401 1 504
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 681 665 13 719
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 249 411 11 776
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 432 162 3 695
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 80 −1 756
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 044 −1 565
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 292 829 −1 116
8 Valdžios skola eurais 37 397 0
9 Kitas turtas 238 689 3 534
Visas turtas 1 840 083 12 285
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 756 560 −5 504
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 278 367 24 512
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 256 260 24 116
2.2 Indėlių galimybė 21 872 384
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 236 11
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 320 25
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 149 763 −6 005
5.1 Valdžiai 141 303 −5 871
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 460 −133
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 197 392 −2 629
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 448 −1 454
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 192 899
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 192 899
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 162 688 2 692
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 850 −251
Visi įsipareigojimai 1 840 083 12 285
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai