European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. április 17.

2009. április 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. április 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 6 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 3,2 milliárd euróval csökkent, 277,2 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. április 15. 7 napos, svájci frank alapú, likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 36,3 milliárd CHF 36 milliárd CHF
2009. április 16. 7 napos, USD-alapú, likviditásbővítő penziós ügylet 77,5 milliárd USD 73,8 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,1 milliárd euróval 292,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,5 milliárd euróval 756,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,9 milliárd euróval csökkent, 141,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 13,3 milliárd euróval 659,6 milliárd euróra emelkedett. 2009. április 15-én, szerdán lejárt egy 237,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 249,4 milliárd euro értékben. 2009. április 16-án, csütörtökön lejárt egy 9,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 13,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 21,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 21,5 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24,1 milliárd euróval 256,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 241 663 −6
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 157 016 −1 034
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 14 355 −5
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 661 −1 030
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 139 379 −2 751
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 401 1 504
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 401 1 504
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 681 665 13 719
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 249 411 11 776
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 432 162 3 695
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 80 −1 756
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 12 3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 32 044 −1 565
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 292 829 −1 116
8 Euróban denominált államadósság 37 397 0
9 Egyéb eszközök 238 689 3 534
Eszközök összesen 1 840 083 12 285
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 756 560 −5 504
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 278 367 24 512
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 256 260 24 116
2.2 Betéti rendelkezésre állás 21 872 384
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 236 11
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 320 25
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 149 763 −6 005
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 141 303 −5 871
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 460 −133
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 197 392 −2 629
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 448 −1 454
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 192 899
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 192 899
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 162 688 2 692
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 850 −251
Források összesen 1 840 083 12 285
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok