European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 aprilie 2009

21 aprilie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 aprilie 2009, scăderea de 6 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 3,2 miliarde EUR, până la 277,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
15 aprilie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 36,3 miliarde CHF 36 de miliarde CHF
16 aprilie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 77,5 miliarde USD 73,8 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) s-au micşorat cu 1,1 miliarde EUR, până la 292,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 5,5 miliarde EUR, până la 756,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 5,9 miliarde EUR, până la 141,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 13,3 miliarde EUR, până la 659,6 miliarde EUR. Miercuri, 15 aprilie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 237,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 249,4 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 16 aprilie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 9,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 13,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 1,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 21,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 21,5 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 24,1 miliarde EUR, până la 256,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 241 663 −6
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 157 016 −1 034
2.1 Creanţe asupra FMI 14 355 −5
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 661 −1 030
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 139 379 −2 751
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 401 1 504
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 401 1 504
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 681 665 13 719
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 249 411 11 776
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 432 162 3 695
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 80 −1 756
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 12 3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 32 044 −1 565
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 292 829 −1 116
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 397 0
9 Alte active 238 689 3 534
Total active 1 840 083 12 285
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 756 560 −5 504
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 278 367 24 512
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 256 260 24 116
2.2 Facilitatea de depozit 21 872 384
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 236 11
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 320 25
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 149 763 −6 005
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 141 303 −5 871
5.2 Alte angajamente 8 460 −133
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 197 392 −2 629
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 448 −1 454
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 192 899
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 192 899
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 162 688 2 692
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 850 −251
Total pasive 1 840 083 12 285
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media