European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. aprill 2009

21. aprill 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

17. aprillil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 6 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 3,2 miljardi euro võrra 277,2 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
15. aprill 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 36,3 miljardit Šveitsi franki 36 miljardit Šveitsi franki
16. aprill 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 77,5 miljardit USA dollarit 73,8 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank (EKP) on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,1 miljardi euro võrra 292,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 5,5 miljardi euro võrra 756,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,9 miljardi euro võrra 141,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 13,3 miljardi euro võrra 659,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. aprillil 2009 möödus 237,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 249,4 miljardit eurot. Neljapäeval, 16. aprillil 2009 möödus 9,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 13,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 21,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 21,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24,1 miljardi euro võrra 256,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 241 663 −6
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 157 016 −1 034
2.1 Nõuded RVFle 14 355 −5
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 661 −1 030
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 139 379 −2 751
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 401 1 504
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 401 1 504
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 681 665 13 719
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 249 411 11 776
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 432 162 3 695
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 80 −1 756
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 12 3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 044 −1 565
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 292 829 −1 116
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 397 0
9 Muud varad 238 689 3 534
Varad kokku 1 840 083 12 285
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 756 560 −5 504
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 278 367 24 512
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 256 260 24 116
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 21 872 384
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 236 11
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 320 25
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 149 763 −6 005
5.1 Valitsussektor 141 303 −5 871
5.2 Muud kohustused 8 460 −133
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 197 392 −2 629
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 448 −1 454
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 192 899
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 192 899
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 162 688 2 692
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 850 −251
Kohustused kokku 1 840 083 12 285
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid