European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.4.2009

21.4.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.4.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 6 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 3,2 miljardilla eurolla 277,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
15.4.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 36,3 miljardia Sveitsin frangia 36 miljardia Sveitsin frangia
16.4.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 77,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 73,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,1 miljardilla eurolla 292,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 5,5 miljardilla eurolla 756,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,9 miljardilla eurolla 141,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 13,3 miljardilla eurolla 659,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.4.2009 erääntyi 237,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 249,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 16.4.2009 erääntyi 9,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 13,2 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 21,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 21,5 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 24,1 miljardilla eurolla 256,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 241 663 −6
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 157 016 −1 034
2.1 Saamiset IMF:ltä 14 355 −5
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 661 −1 030
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 139 379 −2 751
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 401 1 504
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 401 1 504
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 681 665 13 719
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 249 411 11 776
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 432 162 3 695
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 80 −1 756
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 12 3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 044 −1 565
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 292 829 −1 116
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 397 0
9 Muut saamiset 238 689 3 534
Vastaavaa yhteensä 1 840 083 12 285
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 756 560 −5 504
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 278 367 24 512
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 256 260 24 116
2.2 Talletusmahdollisuus 21 872 384
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 236 11
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 320 25
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 149 763 −6 005
5.1 Julkisyhteisöt 141 303 −5 871
5.2 Muut 8 460 −133
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 197 392 −2 629
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 448 −1 454
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 192 899
8.1 Talletukset ja muut velat 12 192 899
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 162 688 2 692
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 850 −251
Vastattavaa yhteensä 1 840 083 12 285
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle