Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 august 2008

26 august 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 22 august 2008, scăderea de 22 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,3 miliarde EUR, până la 169,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) s-au redus cu 0,2 miliarde EUR, până la 109,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 6,5 miliarde EUR, până la 683,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 0,6 miliarde EUR, până la 51,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 25,1 miliarde EUR, până la 450,9 miliarde EUR. Miercuri, 20 august 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 176 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 151 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul înregistrat a fost apropiat de zero).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 18,6 miliarde EUR, până la 214,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 282 −22
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 135 998 −613
2.1 Creanţe asupra FMI 9 291 29
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 126 707 −642
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 58 425 −708
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 807 −481
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 807 −481
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 451 016 −25 072
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 151 000 −25 002
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 300 012 5
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −75
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 4 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 37 259 333
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 109 788 −223
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 457 1
9 Alte active 380 925 1 535
Total active 1 434 957 −25 250
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 683 725 −6 465
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 214 351 −18 505
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 214 258 −18 554
2.2 Facilitatea de depozit 90 49
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 127 −21
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 58 389 848
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 51 433 612
5.2 Alte angajamente 6 956 236
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 81 421 −290
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 329 163
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 283 −1 165
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 283 −1 165
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 148 175 185
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 673 0
Total pasive 1 434 957 −25 250

Contacte media