Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. rugpjūčio 22 d.

2008 m. rugpjūčio 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. rugpjūčio 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 22 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 169,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 109,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 683,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 51,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,1 mlrd. eurų – iki 450,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. rugpjūčio 20 d., baigėsi 176 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 151 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,6 mlrd. eurų – iki 214,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 282 −22
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 135 998 −613
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 291 29
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 126 707 −642
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 58 425 −708
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 807 −481
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 807 −481
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 451 016 −25 072
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 151 000 −25 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 300 012 5
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −75
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 259 333
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 109 788 −223
8 Valdžios skola eurais 37 457 1
9 Kitas turtas 380 925 1 535
Visas turtas 1 434 957 −25 250
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 683 725 −6 465
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 214 351 −18 505
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 214 258 −18 554
2.2 Indėlių galimybė 90 49
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 −21
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 58 389 848
5.1 Valdžiai 51 433 612
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 956 236
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 81 421 −290
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 329 163
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 283 −1 165
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 283 −1 165
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 148 175 185
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 673 0
Visi įsipareigojimai 1 434 957 −25 250

Kontaktai žiniasklaidai