Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.8.2008

26.8.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.8.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 22 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 169,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 109,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 6,5 miljardilla eurolla 683,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,6 miljardilla eurolla 51,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 25,1 miljardilla eurolla 450,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.8.2008 erääntyi 176 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 151 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 18,6 miljardilla eurolla 214,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 282 −22
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 135 998 −613
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 291 29
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 126 707 −642
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 58 425 −708
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 807 −481
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 807 −481
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 451 016 −25 072
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 151 000 −25 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 300 012 5
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −75
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 4 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 259 333
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 109 788 −223
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 457 1
9 Muut saamiset 380 925 1 535
Vastaavaa yhteensä 1 434 957 −25 250
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 683 725 −6 465
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 214 351 −18 505
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 214 258 −18 554
2.2 Talletusmahdollisuus 90 49
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 −21
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 58 389 848
5.1 Julkisyhteisöt 51 433 612
5.2 Muut 6 956 236
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 81 421 −290
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 329 163
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 283 −1 165
8.1 Talletukset ja muut velat 18 283 −1 165
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 148 175 185
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 673 0
Vastattavaa yhteensä 1 434 957 −25 250

Yhteyshenkilöt