Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. spalio 5 d.

2007 m. spalio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. spalio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 150 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 142,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 97,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 641,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 60,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 26,4 mlrd. eurų – iki 423,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. spalio 3 d., baigėsi 190 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 163 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 4,6 mlrd. eurų (palyginti su beveik 5,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,4 mlrd. eurų – iki 165,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 186 083 −150
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 141 914 −59
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 355 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 559 −59
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 010 1 103
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 354 −744
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 354 −744
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 428 005 −27 211
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 163 001 −26 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 265 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 −213
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 947 671
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 97 263 1 848
8 Valdžios skola eurais 37 122 0
9 Kitas turtas 283 654 2 498
Visas turtas 1 228 352 −22 044
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 641 298 4 006
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 169 941 −22 209
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 165 302 −21 365
2.2 Indėlių galimybė 4 628 −844
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 141 −29
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 67 850 −5 722
5.1 Valdžiai 60 336 −5 804
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 514 82
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 23 943 30
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 335 −278
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 132 1 020
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 132 1 020
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 100 360 1 137
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 894 1
Visi įsipareigojimai 1 228 352 −22 044

Kontaktai žiniasklaidai