Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 octombrie 2007

9 octombrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 octombrie 2007, scăderea de 150 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la valoarea de 142,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 1,8 miliarde EUR până la 97,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 4 miliarde EUR până la nivelul de 641,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 5,8 miliarde EUR până la 60,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 26,4 miliarde EUR, până la 423,4 miliarde EUR. Miercuri, 3 octombrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 190 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 163 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 4,6 miliarde EUR (faţă de 5,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 21,4 miliarde EUR, până la 165,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 186 083 −150
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 141 914 −59
2.1 Creanţe asupra FMI 9 355 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 559 −59
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 010 1 103
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 354 −744
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 354 −744
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 428 005 −27 211
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 163 001 −26 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 265 000 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 −213
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 947 671
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 97 263 1 848
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 122 0
9 Alte active 283 654 2 498
Total active 1 228 352 −22 044
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 641 298 4 006
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 169 941 −22 209
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 165 302 −21 365
2.2 Facilitatea de depozit 4 628 −844
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 11 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 141 −29
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 67 850 −5 722
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 60 336 −5 804
5.2 Alte angajamente 7 514 82
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 23 943 30
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 335 −278
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 132 1 020
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 132 1 020
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 100 360 1 137
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 894 1
Total pasive 1 228 352 −22 044

Contacte media