Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. október 5.

2007. október 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. október 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 150 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik eurorendszerbeli központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 142,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,8 milliárd euróval emelkedett, 97,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4 milliárd euróval nőtt, 641,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,8 milliárd euróval csökkent, 60,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 26,4 milliárd euróval csökkent, 423,4 milliárd euróra. 2007. október 3-án, szerdán lejárt egy 190 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 163 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 4,6 milliárd euro volt (szemben az előző heti 5,5 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 21,4 milliárd euróval csökkent, 165,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 186 083 −150
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 141 914 −59
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 355 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 559 −59
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 010 1 103
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 354 −744
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 354 −744
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 428 005 −27 211
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 163 001 −26 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 265 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 −213
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 947 671
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 97 263 1 848
8 Euróban denominált államadósság 37 122 0
9 Egyéb eszközök 283 654 2 498
Eszközök összesen 1 228 352 −22 044
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 641 298 4 006
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 169 941 −22 209
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 165 302 −21 365
2.2 Betéti rendelkezésre állás 4 628 −844
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 11 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 141 −29
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 67 850 −5 722
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 60 336 −5 804
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 514 82
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 23 943 30
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 335 −278
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 132 1 020
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 132 1 020
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 100 360 1 137
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 894 1
Források összesen 1 228 352 −22 044

Médiakapcsolatok