Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.10.2007

9.10.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.10.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 150 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 142,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,8 miljardilla eurolla 97,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 641,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,8 miljardilla eurolla 60,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 26,4 miljardilla eurolla 423,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.10.2007 erääntyi 190 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 163 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 4,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 5,5 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 21,4 miljardilla eurolla 165,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 186 083 −150
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 141 914 −59
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 355 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 559 −59
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 010 1 103
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 354 −744
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 354 −744
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 428 005 −27 211
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 163 001 −26 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 265 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −213
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 947 671
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 97 263 1 848
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 122 0
9 Muut saamiset 283 654 2 498
Vastaavaa yhteensä 1 228 352 −22 044
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 641 298 4 006
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 169 941 −22 209
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 165 302 −21 365
2.2 Talletusmahdollisuus 4 628 −844
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 11 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 141 −29
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 67 850 −5 722
5.1 Julkisyhteisöt 60 336 −5 804
5.2 Muut 7 514 82
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 23 943 30
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 335 −278
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 132 1 020
8.1 Talletukset ja muut velat 19 132 1 020
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 100 360 1 137
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 894 1
Vastattavaa yhteensä 1 228 352 −22 044

Yhteyshenkilöt