Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. oktoober 2007

9. oktoober 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

5. oktoobril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 150 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja veel ühe eurosüsteemi kuuluva keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 142,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,8 miljardi euro võrra 97,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4 miljardi euro võrra 641,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,8 miljardi euro võrra 60,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 26,4 miljardi euro võrra 423,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. oktoobril 2007 möödus 190 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 163 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 4,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 5,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 21,4 miljardi euro võrra 165,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 186 083 −150
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 141 914 −59
2.1 Nõuded RVFle 9 355 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 559 −59
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 010 1 103
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 354 −744
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 354 −744
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 428 005 −27 211
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 163 001 −26 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 265 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −213
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 947 671
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 97 263 1 848
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 122 0
9 Muud varad 283 654 2 498
Varad kokku 1 228 352 −22 044
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 641 298 4 006
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 169 941 −22 209
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 165 302 −21 365
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 628 −844
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 11 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 141 −29
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 67 850 −5 722
5.1 Valitsussektor 60 336 −5 804
5.2 Muud kohustused 7 514 82
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 23 943 30
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 335 −278
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 132 1 020
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 132 1 020
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 100 360 1 137
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 894 1
Kohustused kokku 1 228 352 −22 044

Kontaktandmed