Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

7 maart 2019

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) de volgende monetairbeleidsbeslissingen genomen:

(1) Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,40%. De Raad van Bestuur verwacht nu dat de basisrentetarieven van de ECB ten minste tot en met eind 2019 op hun huidige niveau zullen blijven, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een verdergaande duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op middellange termijn.

(2) De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het activa-aankoopprogramma en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad van Bestuur begint de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

(3) Er wordt een nieuwe reeks driemaandelijkse gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III) gelanceerd, te beginnen in september 2019 en eindigend in maart 2021, elk met een looptijd van twee jaar. Deze nieuwe transacties zullen bijdragen aan het in stand houden van de gunstige bancaire leenvoorwaarden en de soepele doorwerking van het monetair beleid. In het kader van TLTRO-III zullen de tegenpartijen mogen lenen tot 30% van de stand van de daarvoor in aanmerking komende leningen per 28 februari 2019, tegen een tarief dat gekoppeld is aan de rente op de basisherfinancieringstransacties tijdens de looptijd van elke transactie. Net zoals bij het bestaande TLTRO-programma het geval is, bevat TLTRO-III ingebouwde prikkels voor het handhaven van gunstige kredietvoorwaarden. Te zijner tijd worden de exacte voorwaarden van TLTRO-III nader bekendgemaakt.

(4) De uitvoering van de kredietverleningstransacties van het Eurosysteem blijft plaatsvinden in de vorm van vasterentetenders met volledige toewijzing, voor zo lang als nodig is en ten minste tot het eind van de reserveaanhoudingsperiode die in maart 2021 start.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media