Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

7 marca 2019

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC)  podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

(1) Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,40%. Rada Prezesów oczekuje obecnie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

(2) Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

(3) Zostanie uruchomiona nowa seria kwartalnych ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III), która rozpocznie się we wrześniu 2019, a zakończy w marcu 2021; wszystkie operacje będą mieć dwuletni termin zapadalności. Nowe operacje pomogą w utrzymaniu korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych i płynnej transmisji polityki pieniężnej. W operacjach TLTRO-III kontrahenci będą mogli pożyczyć kwotę wynoszącą maksymalnie 30% stanu kwalifikowanych kredytów na 28 lutego 2019, po stopie indeksowanej do stopy podstawowych operacji refinansujących za czas trwania danej operacji TLTRO-III. Podobnie jak niezapadłe operacje TLTRO, program TLTRO-III będzie zawierał bodźce mające zapewnić utrzymanie korzystnych warunków kredytowych. Szczegółowe informacje o warunkach TLTRO-III zostaną podane w późniejszym terminie.

(4) Operacje kredytowe Eurosystemu będą w dalszym ciągu prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, tak długo, jak długo będzie to konieczne, a przynajmniej do końca okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej rozpoczynającego się w marcu 2021.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami