Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

7. marca 2019

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadaní prijala tieto rozhodnutia o menovej politike:

1) Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej úrovni minimálne do konca roka 2019, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte.

2) Rada guvernérov má v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

3) Od septembra 2019 do marca 2021 sa uskutoční nová séria štvrťročných cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III) s dvojročnou dobou splatnosti. Tieto nové operácie prispejú k zachovaniu priaznivých podmienok poskytovania bankových úverov a plynulej transmisie menovej politiky. V rámci programu TLTRO-III si zmluvné strany budú môcť požičať prostriedky do výšky 30 % objemu akceptovateľných úverov k 28. februáru 2019 za úrokovú sadzbu indexovanú na úrokovú sadzbu hlavných refinančných operácií počas doby splatnosti príslušnej operácie. Rovnako ako v prípade programu TLTRO budú súčasťou programu TLTRO-III stimuly na zachovanie priaznivých úverových podmienok. Bližšie informácie o presných podmienkach operácií TLTRO-III budú oznámené neskôr.

4) Úverové operácie Eurosystému sa budú i naďalej uskutočňovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, kým to bude nevyhnutné, minimálne však do konca udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv začínajúceho sa v marci 2021.

Prezident ECB uvedené rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá