Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

7. března 2019

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na svém dnešním zasedání přijala tato měnová rozhodnutí:

1. Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. Rada guvernérů v současnosti očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné úrovni alespoň do konce roku 2019 a v každém případě tak dlouho, jak bude nezbytné, aby bylo zajištěno, že se bude inflace nadále udržitelným způsobem přibližovat k hodnotám, které jsou ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně.

2. Rada guvernérů hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu nákupu aktiv po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

3. Od září 2019 do března 2021 se uskuteční nová série čtvrtletních cílených dlouhodobějších refinančních operací (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III), z nichž každá bude mít splatnost dva roky. Tyto nové operace pomohou zachovat příznivé podmínky poskytování bankovních úvěrů a hladkou transmisi měnové politiky. V rámci TLTRO-III budou protistrany oprávněny si vypůjčit až 30 % objemu způsobilých úvěrů k 28. únoru 2019 za úrokovou sazbu indexově vázanou na úrokovou sazbu hlavních refinančních operací po dobu jednotlivých operací. Podobně jako v případě dobíhajícího programu TLTRO budou součástí programu TLTRO-III pobídky, aby úvěrové podmínky zůstaly příznivé. Bližší informace o přesných podmínkách programu TLTRO-III budou včas sděleny.

4. Úvěrové operace Eurosystému budou nadále prováděny jako nabídková řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením tak dlouho, jak to bude nezbytné, a alespoň do konce udržovacího období pro povinné minimální rezervy, které začne v březnu 2021.

Prezident ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média