SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

7. marts 2019

På mødet i dag traf Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) følgende pengepolitiske beslutninger:

(1) Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,40 pct. Styrelsesrådet forventer nu, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende niveau i det mindste indtil udgangen af 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

(2) Det er Styrelsesrådets hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for opkøbsprogrammet (APP), efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

(3) En ny serie kvartalsvise målrettede langfristede markedsoperationer (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO-III) vil blive iværksat fra september 2019 til marts 2021, hver med en løbetid på to år. Disse nye operationer vil bidrage til at fastholde bankernes gunstige udlånsvilkår og en gnidningsløs pengepolitisk transmission. Inden for rammerne af TLTRO-III får modparterne mulighed for at låne op til 30 pct. af beholdningerne af godkendte lån pr. 28. februar 2019 til en rente indekseret til renten ved de primære renteoperationer for hver enkelt operations løbetid. Som det er tilfældet med det igangværende TLTRO-program, vil TLTRO-III omfatte incitamenter til at fastholde gunstige kreditvilkår. Nærmere oplysninger om de præcise vilkår ved TLTRO-III bliver meddelt senere.

(4) Eurosystemets långivningstransaktioner bliver fortsat gennemført som auktioner til fast rente med fuld tildeling, så længe det er nødvendigt og i hvert fald indtil udgangen af den reservekravsperiode, der begynder i marts 2021.

Formanden for ECB redegør for disse beslutninger på en pressekonference i dag kl. 14.30 CET.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt