Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurobankoviek

13. júla 2006

V prvej polovici roka 2006 bolo z obehu stiahnutých celkom 300 000 falzifikátov eurobankoviek. Členenie falzifikátov podľa nominálnej hodnoty je nasledovné:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Členenie podľa nominálnej hodnoty (v %) 1 4 44 36 12 2 1

Do konca minulého roka boli najčastejšie falšovanými bankovky v hodnote €50. Počas posledného polroka však bol zaznamenaný ďalší nárast podielu falošných bankoviek v hodnote €20 a tomu zodpovedajúci pokles podielu falzifikátov v hodnote €50. Bankovky €20 sa tak stali najčastejšie falšovanými bankovkami. Od januára do júna 2006 bankovky nominálnej hodnoty €20 a €50 spolu predstavovali 80 % všetkých falzifikátov stiahnutých z obehu. V porovnaní s druhým polrokom 2005 došlo k miernemu zvýšeniu podielu bankoviek nominálnej hodnoty €100 na 12 % celkového počtu falzifikátov.

Frekvencia výskytu falzifikátov bola v posledných dvoch rokoch naďalej stabilná, ako ukazujú i polročné údaje v tabuľke:

Obdobie 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1
Počet falzifikátov 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000

Tieto údaje je okrem toho potrebné vnímať v kontexte postupného zvyšovania počtu pravých bankoviek v obehu (počas prvej polovice roka 2006 ich bolo v priemere 10,1 miliardy). Podobne ako bolo uvedené v predchádzajúcich správach, prevažná väčšina falzifikátov (98 %) bola zadržaná v krajinách eurozóny. Tesne nad 1 % pochádza z členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny a len o niečo menej ako 1 % zo zvyšku sveta.

Verejnosť môže kvalite eurobankoviek a ich ochranným prvkom dôverovať. Napriek tomu však Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 12 národných centrálnych bánk eurozóny, verejnosť naďalej vyzýva, aby dbala na opatrnosť a overovala si pravosť prijatých bankoviek. Všetky typy falošných eurobankoviek sa dajú od pravých ľahko rozlíšiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v publikáciách Eurosystému a na internetových stránkach ECB i jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je však najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou.

V boji proti falšovaniu peňazí Eurosystém veľmi úzko spolupracuje s Europolom (ktorý zverejňuje informácie o falzifikátoch eurobankoviek a euromincí zadržaných pred ich vstupom do obehu) a Európskou komisiou (ktorá je zodpovedná za poskytovanie informácií o falošných eurominciach). Eurosystém zároveň udržiava dobré pracovné vzťahy s Interpolom a národnými policajnými zbormi v záležitostiach výkonu práva. Každý, kto má podozrenie, že prišiel do styku s falošnou bankovkou, by sa mal obrátiť na políciu, prípadne na príslušnú národnú centrálnu banku (ak to predpisy v danom štáte umožňujú), a poskytnúť čo najviac informácií o pôvode falzifikátu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá