Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijks overzicht betreffende vervalsing van de euro

13 juli 2006

In de eerste helft van 2006 zijn in totaal 300.000 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen. De uitsplitsing van deze vervalsingen naar coupure is als volgt:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uitsplitsing naar coupure (in %) 1 4 44 36 12 2 1

Tot het einde van vorig jaar was het €50-biljet altijd het meest vervalste bankbiljet. Gedurende het afgelopen half jaar is het aantal vervalste €20-biljetten echter verder toegenomen en is het aantal vervalste €50-biljetten overeenkomstig gedaald. Het €20-biljet is daardoor nu het meest vervalste bankbiljet geworden. Tussen januari en juni 2006 waren het €20- en €50-biljet samen goed voor 80% van alle in de omloop aangetroffen vervalsingen. Vergeleken met de tweede helft van 2005 was er sprake van een lichte stijging van het aandeel van de vervalsingen van het €100-biljet, tot 12% van het totaal.

Het aantal vervalste biljetten is al meer dan twee jaar stabiel, zoals blijkt uit de onderstaande halfjaarlijkse cijfers:

Periode 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1
Aantal vervalsingen 231.000 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000

Verder dienen deze cijfers gezien te worden in de context van een geleidelijke stijging van het aantal echte bankbiljetten in omloop (gedurende de eerste helft van 2006 gemiddeld 10,1 miljard). Zoals opgemerkt in eerdere rapportages wordt de overweldigende meerderheid (98%) van de vervalsingen aangetroffen in de landen van het eurogebied. Slechts iets meer dan 1% kwam uit EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het eurogebied, en iets minder dan 1% kwam uit andere delen van de wereld.

Het publiek kan vertrouwen op de kwaliteit van de eurobankbiljetten en hun echtheidskenmerken. Het Eurosysteem, d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de twaalf nationale centrale banken van het eurogebied, blijft echter het publiek adviseren alert te zijn en de bankbiljetten die zij in handen krijgen op echtheid te controleren. Alle typen vervalste eurobankbiljetten kunnen gemakkelijk van echte eurobankbiljetten worden onderscheiden door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode zoals die wordt beschreven in het informatiemateriaal van het Eurosysteem en op de website van de ECB en de websites van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet echter te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is.

Het Eurosysteem werkt bij de bestrijding van vervalsing zeer nauw samen met Europol (dat informatie verspreidt over vervalste eurobankbiljetten en euromunten die in beslag zijn genomen voordat ze in omloop konden worden gebracht) en de Europese Commissie (die verantwoordelijk is voor de verspreiding van informatie betreffende vervalsing van euromunten). Het Eurosysteem werkt tevens goed samen met Interpol en de nationale politiekorpsen op het gebied van wetshandhaving. Een ieder die een vervalst bankbiljet in handen denkt te hebben gekregen dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank, en zo veel mogelijk details te geven over de herkomst van het biljet.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media