Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta

13. juuli 2006

2006. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 300 000 võltsitud euro pangatähte. Järgnev tabel annab ülevaate võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuse järgi:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Jaotus nimiväärtuse järgi (%) 1 4 44 36 12 2 1

Kuni eelmise aasta lõpuni võltsiti enim 50-euroseid pangatähti. Käesoleva aasta esimesel poolel sagenes aga veelgi 20-euroste rahatähtede võltsimine ja 50-euroseid pangatähti võltsiti vähem. Praegu võltsitakse kõige enam 20-euroseid pangatähti. 2006. aasta esimesel poolel moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed 80% ringlusest leitud võltsingutest. Võrreldes 2005. aasta teise poolega, suurenes mõnevõrra 100-euroste rahatähtede võltsimine, ulatudes 12%ni kogu võltsingute hulgast.

Järgnevalt esitatud poolaastaandmete kohaselt on võltsingute arv püsinud stabiilsena juba üle kahe aasta:

Ajavahemik 2003/1 pa 2003/II pa 2004/1 pa 2004/II pa 2005/1 pa 2005/II pa 2006/1 pa
Võltsingute arv 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000

Neid andmeid vaadeldes tuleks silmas pidada ringluses olevate ehtsate pangatähtede arvu järkjärgulist kasvu (2006. aasta esimesel poolel keskmiselt 10,1 miljardit). Nagu eelnevates aruannetes märgitud, avastatakse suurem osa (98%) ringluses olevaist võltsinguist euroala riikides. Veidi üle 1% võltsinguist avastati euroalavälistes ELi liikmesriikides ja veidi alla 1% ülejäänud maailmas.

Avalikkus võib usaldada euro pangatähtede kvaliteeti ja turvaelemente. Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 12 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla jätkuvalt tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Isegi väga kvaliteetseid võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest hõlpsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse eurosüsteemi teabematerjalides ning EKP ja eurosüsteemi riikide keskpankade kodulehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teisega, mille ehtsuses ollakse kindel.

Võltsimisvastases võitluses teeb eurosüsteem tihedat koostööd Europoli (levitab teavet enne ringlusse jõudmist konfiskeeritud võltsitud euro pangatähtede ja müntide kohta) ja Euroopa Komisjoniga (vastutab võltsitud euro münte käsitleva teabe levitamise eest). Õiguskaitseküsimustes on eurosüsteemil head koostöösuhted Interpoli ja siseriiklike politseiasutustega. Kõigil, kes kahtlustavad, et nende kätte on sattunud võltsitud pangatäht, palutakse see üle anda politseile, edastades võimalikult palju teavet võltsingu päritolu kohta, või oma riigi keskpangale, kui see on siseriikliku tava kohaselt lubatud.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid