Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Informācija par euro viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā)

2006. gada 13. jūlijā

2006. gada 1. pusgadā kopumā no apgrozības tika izņemts 300 000 viltotu euro banknošu. Viltoto banknošu dalījums pēc nominālvērtības ir šāds.

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Dalījums pēc nominālvērtības (%) 1 4 44 36 12 2 1

Līdz pagājušā gada beigām vienmēr visbiežāk tika viltotas 50 euro banknotes. Taču šā pusgada laikā turpināja palielināties viltoto 20 euro banknošu īpatsvars, attiecīgi samazinoties viltoto 50 euro banknošu īpatsvaram. 20 euro banknotes tagad kļuvušas par visbiežāk viltoto banknošu veidu. No 2006. gada janvāra līdz jūnijam 20 euro un 50 euro banknotes kopā veidoja 80% no visām apgrozībā atklātajām viltotajām euro banknotēm. Salīdzinājumā ar 2005. gada 2. pusgadu nedaudz pieaudzis viltoto 100 euro banknošu īpatsvars (līdz 12% no kopējā viltojumu skaita).

Kā liecina šie pusgada dati, viltojumu skaits divu gadu laikā saglabājies stabils.

Periods 1/2003 2/2003 1/2004 2/2004 1/2005 2/2005 1/2006
Viltojumu skaits 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000

Turklāt, aplūkojot šos skaitļus, jāņem vērā, ka īsto banknošu skaits apgrozībā pakāpeniski aug (2006. gada 1. pusgadā – vidēji 10.1 mljrd.). Kā norādīts iepriekšējos ziņojumos, lielais vairākums (98%) viltojumu atklāts euro zonas valstīs. Tikai nedaudz vairāk par 1% nāk no ārpus euro zonas esošajām ES dalībvalstīm un nedaudz mazāk par 1% – no citām pasaules daļām.

Sabiedrība var uzticēties euro banknošu un to pretviltošanas elementu kvalitātei. Tomēr Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 12 euro zonas nacionālās centrālās bankas, joprojām iesaka iedzīvotājiem būt uzmanīgiem un pārbaudīt saņemto banknošu īstumu. Jebkura veida viltojumus var viegli atšķirt no īstām banknotēm, izmantojot Eurosistēmas publikācijās, ECB interneta lapā un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta lapās aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot. Bet, ja rodas šaubas, aizdomīgā banknote jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta.

Cīņā pret viltojumiem Eurosistēma ļoti cieši sadarbojas ar Eiropolu (kas izplata informāciju par viltotajām euro banknotēm un monētām, kuras konfiscētas pirms nonākšanas apgrozībā) un Eiropas Komisiju (kuras uzdevums ir informēt par viltotajām euro monētām). Likuma piemērošanas jautājumos Eurosistēmai ir labas darba attiecības arī ar Interpolu un valstu policijas dienestiem. Ikvienam, kam radušās aizdomas, ka viņa rīcībā nonācis viltojums, jāinformē vai nu policija vai – ja to pieļauj valsts prakse – attiecīgā nacionālā centrālā banka, sniedzot pēc iespējas sīkākas ziņas par banknotes izcelsmi.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem