Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

13 lipca 2006 r.

W pierwszej połowie 2006 r. wycofano z obiegu łącznie 300.000 fałszywych banknotów euro. Poniższa tabela przedstawia podział fałszywych banknotów według nominałów:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Odsetek poszczególnych nominałów 1 4 44 36 12 2 1

Do końca zeszłego roku najczęściej fałszowano banknoty 50 €, jednak w ciągu ostatniego półrocza nastąpił dalszy wzrost udziału nominałów 20 € i proporcjonalny spadek odsetka falsyfikatów 50 €. Obecnie najczęściej fałszowane są banknoty 20 €. Od stycznia do czerwca 2006 r. nominały 20 € i 50 € stanowiły łącznie 80% wszystkich falsyfikatów wykrytych w obiegu. W porównaniu z drugim półroczem 2005 r. odnotowano niewielki wzrost udziału falsyfikatów 100 €, do poziomu 12% wszystkich fałszywych banknotów.

Poziom fałszerstw utrzymuje się na stabilnym poziomie od ponad dwóch lat, co ilustruje poniższa tabela:

Półrocze 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1
Liczba falsyfikatów 231.000 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000

Powyższe liczby należy przy tym analizować w kontekście stopniowo rosnącej ilości prawdziwych banknotów w obiegu (średnio 10,1 mld sztuk w pierwszym półroczu 2006 r.). Jak już podawano wcześniej, przeważająca większość (98%) fałszywych banknotów pochodzi ze strefy euro. Niewiele ponad 1% wykryto w innych państwach członkowskich UE, zaś niecały 1% w innych częściach świata.

Społeczeństwo może być pewne, że banknoty euro i ich zabezpieczenia są wysokiej jakości. Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz 12 krajowych banków centralnych strefy euro, stale informuje opinię publiczną o potrzebie zachowania czujności i sprawdzania autentyczności otrzymywanych banknotów. Wszystkie typy falsyfikatów można bez trudu odróżnić od autentycznych banknotów przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem – obejrzyj pod światło – obejrzyj pod kątem) opisanego w materiałach informacyjnych Eurosystemu, na stronie internetowej EBC oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W przypadku wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny.

W walce z fałszerstwami Eurosystem ściśle współpracuje z Europolem (który upowszechnia informacje o fałszywych banknotach i monetach euro przechwyconych jeszcze przed wprowadzeniem do obiegu) oraz z Komisją Europejską (odpowiedzialną za przekazywanie informacji o fałszywych monetach euro). Eurosystem ma również dobre kontakty robocze z organami ścigania – Interpolem i policjami poszczególnych krajów. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – tam gdzie jest to przyjęte – właściwym krajowym bankiem centralnym, podając wszelkie możliwe informacje na temat pochodzenia banknotu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami