Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

13. července 2006

V první polovině roku 2006 bylo z oběhu staženo celkem 300 000 padělaných eurobankovek. Rozdělení padělků podle nominální hodnoty ukazuje následující tabulka:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Podíly jednotlivých hodnot (v %) 1 4 44 36 12 2 1

Až do konce roku 2005 bývala nejčastěji padělána bankovka v hodnotě 50 €. V první polovině tohoto roku však došlo k dalšímu zvýšení podílu padělaných bankovek v hodnotě 20 € a k poklesu u padělaných bankovek v hodnotě 50 €. Nejčastěji padělanou bankovkou je tedy nyní bankovka v hodnotě 20 €. V období od ledna do června 2006 dosáhl podíl padělaných bankovek v hodnotě 20 € a 50 € celkem 80 % všech padělků v oběhu. Ve srovnání s druhou polovinou roku 2005 došlo k mírnému nárůstu podílu padělaných bankovek v hodnotě 100 €, a to na 12 % z celkového počtu padělků.

Jak dokládají níže uvedené pololetní údaje, počet padělků zůstal v uplynulých dvou letech stabilní:

Období 1. pol. 2003 2. pol. 2003 1. pol. 2004 2. pol. 2004 1. pol. 2005 2. pol. 2005 1. pol. 2006
Počet padělků 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000

Na tyto hodnoty je navíc třeba pohlížet v kontextu postupně rostoucího počtu pravých bankovek v oběhu (v průměru 10,1 miliard během první poloviny roku 2006). Jak bylo poznamenáno v předchozích zprávách, převážná většina (98 %) zajištěných padělků pochází ze zemí eurozóny. Pouze mírně přes 1 % padělků bylo zachyceno v členských státech mimo eurozónu a necelé 1 % pak pocházelo z ostatních částí světa.

Kvalitě a ochranným prvkům eurobankovek může veřejnost důvěřovat. Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 12 národních centrálních bank eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se veřejnost měla před možnými padělky na pozoru a ověřovala si pravost obdržených bankovek. Všechny druhy padělků lze od pravých bankovek snadno rozlišit hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním. Tento způsob kontroly je popsán v informačních materiálech Eurosystému, na internetových stránkách ECB i na stránkách národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá.

Eurosystém v boji proti padělání peněz velmi úzce spolupracuje s Europolem (který zveřejňuje informace o zachycení padělků eurobankovek a mincí před jejich uvedením do oběhu) a s Evropskou komisí (která zodpovídá za zveřejňování informací o padělcích euromincí). V oblasti vymáhání práva udržuje Eurosystém dobré pracovní vztahy také s Interpolem a policejními složkami jednotlivých států. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii nebo – pokud to vnitrostátní praxe v daném státě umožňuje – na příslušnou národní centrální banku a sdělit co možná nejpodrobnější informace o původu této bankovky.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média