Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zverejnenie indikatívneho kalendára tendrov eurosystému na rok 2005

13. augusta 2004

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila indikatívny kalendár tendrov Eurosystému na rok 2005 (pozri prílohu).

Indikatívny kalendár bol vypracovaný v súlade s postupmi stanovenými v publikácii ECB „Výkon menovej politiky v eurozóne: všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ (február 2004).

Cieľom ECB je vytvárať podmienky zaručujúce partnerom vo všetkých krajinách eurozóny možnosť zúčastňovať sa na hlavných a dlhodobejších refinančných operáciách Eurosystému. ECB preto pri príprave kalendára týchto operácií zohľadnila sviatky v jednotlivých krajinách eurozóny.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá