Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava okvirnega koledarja avkcij Evrosistema za leto 2005

13. avgust 2004

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja okvirni koledar avkcij Evrosistema za leto 2005 (gl. pripeto prilogo).

Okvirni koledar je pripravljen v skladu s postopki, ki so predstavljeni v publikaciji ECB z naslovom »Izvajanje denarne politike v evro območju: splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Evrosistema« (Februar 2004).

ECB želi ustvariti pogoje, ki bi udeleženkam v vseh državah evro območja omogočali udeležbo v glavnih operacijah refinanciranja in operacijah dolgoročnejšega refinanciranja Evrosistema. Pri pripravi koledarja teh operacij je zato upoštevala praznike v posameznih državah evro območja.

Speaking engagements

Stiki za medije