Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Publikacja orientacyjnego kalendarza operacji przetargowych Eurosystemu na 2005 r.

13 sierpnia 2004 r.

W dniu dzisiejszym Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje orientacyjny kalendarz operacji przetargowych Eurosystemu na 2005 r. (zob. załącznik).

Orientacyjny kalendarz został sporządzony zgodnie z procedurami określonymi w publikacji EBC pt. „Prowadzenie polityki monetarnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna dotycząca instrumentów i procedur polityki monetarnej Eurosystemu” (luty 2004 r.).

Celem EBC jest umożliwienie uprawnionym partnerom we wszystkich krajach obszaru euro uczestnictwa w głównych operacjach refinansujących i dłuższych operacjach refinansujących Eurosystemu. Z tego względu przy ustalaniu kalendarza tych operacji EBC uwzględnił terminarz dni ustawowo wolnych od pracy w poszczególnych krajach obszaru euro.

Speaking engagements

Kontakt z mediami