Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Skelbiamas informacinis 2005 m. Eurosistemos aukciono operacijų kalendorius

2004 m. rugpjūčio 13 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia informacinį 2005 m. Eurosistemos aukciono operacijų kalendorių (žr. priedą).

Informacinis kalendorius parengtas laikantis procedūrų, nustatytų ECB leidinyje ,,Euro zonos pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: bendrasis dokumentas dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų“ (2004 m. vasaris). ECB siekia nustatyti sąlygas, užtikrinančias, kad visų euro zonos šalių dalyvaujančios šalys galėtų dalyvauti vykdant pagrindines ir ilgalaikes refinansavimo operacijas. Todėl, sudarydamas šių operacijų atlikimo kalendorių, ECB atitinkamai jį pakoregavo, atsižvelgdamas į visų euro zonos šalių šventines dienas.

Speaking engagements

Kontaktai žiniasklaidai