LEHDISTÖTIEDOTE

Eurojärjestelmän ohjeellisen huutokauppakalenterin julkaiseminen vuodelle 2005

13.8.2004

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään eurojärjestelmän ohjeellisen huutokauppakalenterin vuodelle 2005 (ks. liite).

Ohjeellista kalenteria koottaessa on noudatettu menettelyä, joka on määritelty EKP:n julkaisussa ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä” (helmikuu 2004).

EKP:n tavoitteena on varmistaa, että kaikkien euroalueen maiden vastapuolet voivat osallistua eurojärjestelmän perus- ja pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin. Tämän vuoksi EKP ottaa kalenterin laadinnassa euroalueen maiden kansalliset vapaapäivät huomioon tekemällä tarvittavat muutokset normaaliin aikatauluun.

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt